775,000 1,450,000 

Aqua Master Hi-Growth Koi Food được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng vượt trội và tăng cường cơ thể cá Koi. Với yếu tố đặc biệt Jumbo, sản phẩm này giúp chuyển hóa năng lượng hiệu quả và phát triển cơ bắp cho cá Koi. Thức ăn cung cấp dinh dưỡng cân đối từ các thành phần như Premium Fish Meal, Soybean Meal, Wheat Flour, Spirulina, Astaxanthin cùng các vitamin và khoáng chất.

 

Cám cá koi chất lượng cao Aqua Master Hi-Growth – Siêu tăng trưởng