1. Thông tin cá nhân thu thập: Trang web yeucakoi.vn có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ IP và thông tin khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Mục đích thu thập: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ, gửi thông tin liên quan, cải thiện trải nghiệm người dùng và quản lý tài khoản của bạn trên yeucakoi.vn.

3. Phương thức thu thập: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ tương tự để thu thập thông tin về việc sử dụng trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dấu pixel và công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin.

4. Sử dụng thông tin: Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ, gửi thông tin liên quan, thực hiện nghiên cứu thị trường và quảng cáo liên quan đến yeucakoi.vn.

5. Bảo mật thông tin: Chúng tôi áp dụng biện pháp bảo mật để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ khỏi truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích. Chúng tôi sử dụng mã hóa, kiểm tra danh tính và các biện pháp khác để bảo vệ thông tin.

6. Quyền lựa chọn: Bạn có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân và tắt cookies trong trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của bạn trên yeucakoi.vn.

7. Quyền truy cập và sửa đổi thông tin: Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình thông qua tài khoản của bạn trên yeucakoi.vn.

8. Liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về chính sách bảo mật của yeucakoi.vn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: contact@yeucakoi.vn.

9. Thay đổi chính sách: Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của mình và thông tin về những thay đổi sẽ được đăng trên trang web yeucakoi.vn.