100,000 

Praziquantel là sản phẩm chuyên dùng để điều trị ký sinh trùng trên cá Koi, đặc biệt hiệu quả trong việc loại bỏ sán và sán dây. Với sự an toàn và đáng tin cậy, Praziquantel giúp cá Koi trở lại sức khỏe và năng động.

Praziquantel – Thuốc trị kí sinh trùng

100,000